De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå analyserar nuläget och beskriver utvecklingsmöjligheterna åren 2014–2019 för företag i de gröna näringarna.

Till de gröna näringarna räknar LRF 63 näringsverksamheter i 31 branscher. Tillsammans omsätter de mer än 81 miljarder kronor på gårdsnivå (utan verksamheter i föregående och efterföljande led) och står för fler än 70 000 heltidstjänster.

Även om vissa verksamheter backar så är framtidsbilden ljus, mycket tack vare nya initiativ och idéer som ökar utvecklingsmöjligheterna inom branscherna.

Tryckta exemplar av De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå.

Vill du beställa tryckta exemplar? Kontakta Armik Eriksson:
08-787 51 89
armik.eriksson@lrf.se