Ett led i det är att LRF har skapat ett styrdokument i form av en innovationsagenda. Framförallt vill vi lyfta fram det faktum att samhälls- och företagsintressena ofta sammanfaller för de styrkor och möjligheter som identifierats för jordbruket som  leverantör av bioenergi. Där intressena är lika stora uppstår ett kraftfält mellan företaget och samhället, mellan producent och marknad. Här är chansen för framgångsrika innovationer störst.

LRF bedriver idag ett omfattande samarbete med bland andra JTI - Institutet för jordbruks och miljöteknik. Vi samarbetar bland annat kring demonstration av en ellastare för inomgårdsbruk, en roadmap för lagring av biomassa, en kartläggning av förnybara drivmedel för jordbruket och Grödor som bas för förnybara råvaror. 

Innovationsstödet EIP-AGRI

Det finns många företagare som ser nya utmaningar och som har idéer om hur de kan lösas. Lösningen eller idén kan vara en ny produkt, en ny metod, en ny form av service, en ny produktionsprocess, ett nytt sätt att nå marknaden eller ett nytt sätt att organisera saker. Idén blir en innovation om den slår igenom och visat sin användbarhet i praktiken. Det måste inte vara stora avancerade innovationer. Även en liten nyhet kan göra stor skillnad.

Det nya innovationsstödet i landsbygdsprogrammet ger dig unika möjligheter. Du har möjlighet att utveckla din idé och hitta en lösning på en utmaning tillsammans med någon eller några andra i en innovationsgrupp. Du kan få hjälp att hitta samarbetspartners var som helst i Sverige och i något annat EU-land. Du och de andra får via stödet betalt för eget arbete, material, tester, möten och resor. Stödet gäller jordbruk, trädgårds- och rennäring. Stödet gäller inte skog, vattenbruk eller allmän landsbygdsutveckling. Det kan sökas hos Jordbruksverket.

www.landsbygdsnatverket.se