Avsikten är att årligen ge en bild av hur Sveriges och konkurrentländernas produktivitetsutveckling utvecklar sig över tid. Rapporten ges ut av LRF Konsult, LRF och Jordbruksverket.