Ekvationen stark efterfrågan och minskande utbud leder till snabbt stigande priser på såväl råvaror som energi. I rapporten kan vi se hur stigande priser på jordbrukets insatsvaror fortplantas, med viss eftersläpning, till industrin och vidare till handeln och konsumenterna.

Prisökningar fortplantas

De extrema prisökningarna på råvaror av olika slag fortplantas mycket snabbt till bondens insatsvaror. De jordbruksprodukter som handlas på de internationella marknaderna som till exempel spannmål och mejeri stiger i pris i större utsträckning än de produkter som uteslutande avyttras på den svenska hemmamarknaden som till exempel kött och ägg.

Prisökningarna på jordbruksråvaran fortplantas sedan mer eller mindre vidare genom livsmedelsindustrin till handeln. Vi ser nu prisstegringar ju närmare konsumenten man kommer, vilket beror på att mellanleden lyckats kompensera sig.

Hög råvaruandel ger större prisökningar

Både industrin och handeln har i april höjt sina priser för att kompensera sig för de stigande priserna på jordbruksprodukter och andra kostnadsökningar som transporter, förpackningsmaterial och energi.

Beroende på andelen råvara i olika produkter, exempelvis har köttfärs hög råvaruandel och matbröd låg råvaruandel, kommer priserna att utvecklas olika. Hög råvaruandel ger större prisökningar drivna av höjda avräkningspriser än låg råvaruandel.

Rapporten hittar du uppe till höger på sidan.