Dieseloljan och framtiden

Råoljepriserna har sjunkit från 130 – 140 USD/fat till runt 50 USD/fat. De flesta prognoser pekar på fortsatt låga oljepriser några år till. Pris på drivmedel vid pump kommer dock att stiga via högre energi och koldioxidskatter. Det finns även risk för att jordbrukets skatteåterbetalning försvinner.Biodrivmedel som FAME/RME (rapsmetylester) och HVO (vätemättad vegetabilisk olja) kommer troligen att öka via krav på större inblandning, kvotplikt. De kommer troligen inte att bli billigare än de fossila drivmedlen.Företagen kan matcha höga drivmedelspriser med ökad effektivitet.

Långsiktigt gör många bedömningen att priset på dieselolja kommer att stiga.                            
Höjd koldioxidskatt och energiskatt kan inte uteslutas.                            
Återbetalning av dieselskatten kan ändras mellan åren.

 • liter/år
 • kr/l

  Pris efter återbetalning av koldioxidskatt

 • Dieselkostnad efter återbetalning av koldioxidskatt

  kr/år


 • Vad tror du att dieselpriset är om tre år?

  • kr/liter
 • Hur mycket kan du spara?

  • % med sparsamt körsätt m.m.
 • Kostnad om tre år

  kr/år

 • I så fall blir kostnaden per år bara

  kr/år

 • Det är en ökning med

  kr/år %

 • - och ökningen stannar då vid

  kr/år %