Det finns många fördelar med att samarbeta: Det underlättar utveckling, kan vara ett sätt att få råd med investeringar, det är mindre ensamt och kan skapa mer tid för privatliv när arbetsbördan kan fördelas. Men det är viktigt att samarbetet är genomtänkt och strukturerat – det är först då det kan bli riktigt lönsamt. Det krävs ordentliga möten för att utveckla möjligheterna- och genomtänkta avtal så att det inte blir problem om det händer en olycka eller någon vill lämna ett samarbete.

För att inspirera till mer samarbete har vi här samlat den senaste kunskapen, goda exempel och råd om hur man undviker vanliga fallgropar. Sök bland olika områden att samarbeta inom, följ checklistorna från ax till limpa och låt dig inspireras av andra som satsat på samarbete.

Samarbete kan ge:

  • tillgång till större kapital för investering i maskiner, byggnader och inventarier.
  • innovation genom nya, värdeskapande möten
  • kollegor att växa med
  • mindre ensamarbete
  • tryggare arbetssituation, t ex vid sjukdom
  • lättare att ta semester

Vanliga trösklar till samarbete är:

  • ovana att kompromissa
  • oro för osämja med grannar
  • svårt att komma till skott – ta initiativ