Patrik är maskiningenjör och har jobbat som projektledare på Volvo Cars i Göteborg i tio år, arbetat internationellt och rest mycket. Micke är flygtekniker och har bott lite här och var, senast i Trondheim. 

– Vi har länge pratat om att ta över våra morbröders gårdar i Myckelåsen. Frågan var inte om utan när, säger Patrik.

Lång tradition av samarbete

Att gårdarna på Myckelåsen samarbetar tätt är tradition sedan 50-talet. Då hade Micke och Patriks morfäder varsin gård med 10-15 mjölkkor och tillsammans köpte de en gemensam traktor. På mitten av 60-talet byggdes gårdarna om till KR-gårdar i klassisk KR-modell. Samarbetet mellan gårdarna utökades i samma takt som koantalet gick upp till 30 kor per gård.

Samarbetet har inte bara fortsatt utan utökats. De båda gårdarna har blivit ett gemensamt företag, för enkelhetens skull. På så sätt jobbar Micke och Patrik båda för företaget, oavsett vad de gör, med ett gemensamt mål.

Micke och Patrik har gått i sina släktgårdars fotspår och har valt att fortsätta med dikor och livkalvsuppfödning. Fjöset Utveckling AB har satsat på att bygga en stor gemensam lösdriftshall och en biogasanläggning.

– Att bygga en stor hall gemensamt istället för att ha två små gårdar är mer ekonomiskt, menar Patrik.

Vikten av att ha roligt

Överlag så tycker de att det är roligare att jobba när man är två. De kan tackla utmaningar och problem tillsammans och har möjlighet att ta semester.

– Det är ekonomiskt att kunna dela på kostnaderna och lättare att få balans mellan jobb och fritid, säger Micke.

– Vi vill skapa förutsättningar för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt, tillägger Patrik.