En av gårdens kor väntar på äpple ur Hanna Johanssons hand. Foto: Oscar Abrahamsson

Goda exempel på samarbete

För att inspirera till mer samarbete inom de gröna näringarna och ge exempel på hur man kan tänka när man hjälper och stöttar varandra, har vi här samlat en mängd berättelser om goda samarbeten.