Syftet med samarbetet var att man ville ha kontroll över hela kedjan från att grisen föds till att köttet säljs i butik.

– Vi vill ha kunskap om hur mycket det kostar att slakta och hur mycket man kan ta betalt och hur stor efterfrågan är. Vi vill ha kontroll över grisarna och är beredda att slakta och sälja själva om inte Scan vill, berättar Carina.

Affärsidén med Jord på Trynet var att visa upp mervärdet med KRAV-grisar, att de får gå ute och böka i marken och på så sätt får jord på trynet. Därav namnet.

Lyssna på en intervju med Carina i vår pod om Samverkan