I samband med en vindkraftsetablering 2006 ansvarade Wanja Wallemyr för ett LRF-seminarium för kvinnor om att våga tjäna pengar.
– Jag frågade om någon var intresserad av att investera i vindkraft, och det var det. Men när jag hörde mig för om vindkraftsandelar var allt redan upptecknat av män, säger hon.

Det gick ett tag och hon hade nästa glömt bort alltihop när hon blev uppringd. En liten andel fanns ledig. Frågan var bara om någon fortfarande var intresserad. På fjorton dagar samlade tio kvinnor in 250 000 kronor i kontantinsats, bildade förening och köpte en andel i verket.

När de tio första kvinnorna bildade den ekonomiska föreningen Qvinnovindar 2007 var driftkraften att äga vindkraft och satsa på förnyelsebar energi men också att inspirera andra kvinnor. Det lyckades. Qvinnovindar deltog i många möten och energiseminarier och fick snabbt mycket uppmärksamhet.

Andra projektet ledde till Q2 och Qvinnovindar Sverige

När ett nytt vindkraftsprojekt dök upp var det lockande att prova en gång till. Qvinnovindar bjöd in kvinnor för information. Mötet ledde till ytterligare en ekonomisk vindkraftsförening som fick namnet Q2. Femtio kvinnor köpte en fjärdedel av ett vindkraftverk för tre miljoner kronor.

– Syftet med Q2 är att förvalta medlemmarnas intresse i Källebergs vind. Föreningen är inte så aktiv utåt som Qvinnovindar, säger Wanja Wallemyr.

2013 dök det upp ett nytt projekt i Knutskulle, men den här gången lade de ribban lite högre. Den tredje föreningen, Qvinnovindar Sverige, har som framtidsvision att inte bara äga utan att även vara med och utveckla förnybar energi. Både Qvinnovindar och Q2 äger tillsammans med 25 kvinnor andelar i Qvinnovindar Sverige, som äger ett sextondels vindkraftverk..

Brett och engagerat ägande

I dag är ett 80-tal kvinnor från Stockholm till Skåne med och äger vindkraft via någon eller några av de tre vindkraftsföreningarna. Några har satsat några tusenlappar medan andra har satsat ett par hundratusen kronor. Totalt har kvinnorna investerat 12 miljoner, men långtifrån alla ser investeringen som ett sätt att tjäna pengar. De vill först och främst vara med och äga och påverka.

Ekonomiskt har de tre satsningarna fallit väl ut och man har också klarat lågkonjunkturen bra. Kontantinsatsen på 25 procent fungerade medan elpriserna var hyfsade men för varje projekt har egeninsatsen ökat. När Qvinnovindar Sverige investerade var kontantinsatsen 50 procent för att minska sårbarheten.

Tack vare att det har blåst bra har man också kunnat göra överamorteringar och dessutom investera ytterligare.

– Vi har inte haft någon utdelning än, men både Qvinnovindar och Q2 har köpt andelar utan att medlemmarna behövt lägga ut några pengar, säger Wanja Wallemyr.

Erfarenheter

– Det sätt vi har jobbat på och den kunskap vi fått är överförbar på många andra verksamheter och områden. Det visar på att man tillsammans med små medel kan åstadkomma stora saker. Sammanlagt under de här projekten har vi samlat på oss mycket erfarenhet kring byggnation av vindkraft och olika typer av avtal, men också erfarenhet kring förhandlingar om elpriset och förhandling med banker. Flera har fått styrelseposter och vi har fått dela med oss av kunskapen kring vindkraft, säger Wanja Wallemyr.