Kanske finns möjligheten att hyra in sig på att använda någon annans redan befintliga maskiner - och rent av även bli avlastad vad gäller plöjning, tröskning och sådd? Möjligheterna är många vad gäller maskinsamarbete.

Är man osäker kan det vara bra att prova på.

Om du vill prova på ett samarbete kan det vara klokt att du bestämmer att först prova en säsong eller ett antal månader. Skaffa en loggbok där ni antecknar vilka dagar som maskiner har lånats mm. Återkoppla sedan efter säsongen och gör upp det ekonomiska. Som underlag till kalkylerna kan man använda häften med timtaxor från maskinhållarnas föreningar eller andra produktionskalkyler som görs av t ex Hushållningssällskapen. Diskutera samtidigt öppet vad som kan göras bättre eller annorlunda och om samarbetet ska fortsätta en säsong till.

Allmänna riktlinjer
Det är viktigt att du och den du samarbetar med sätter upp riktlinjer hur ert samarbete ska ske oavsett om ni samäger eller någon hyr in sig på en maskin. 

Frågor som är bra att gå igenom är:

  • Var ska maskinerna stå?
  • Hur bokar/kommer man överens om körning?
  • Hur ska maskinerna transporteras?
  • Vem hämtar? Vem lämnar?
  • I vilket skicka ska maskinen lämnas? Ren och fulltankad?
  • Hur ska service och underhåll ske?
  • System för journalföring?

Fakturera i tid
Kom ihåg att fakturera i tid. Ett professionellt samarbete förutsätter bra och fungerande bokföring och fakturarutiner. Om ena parten glömmer att fakturera under innevarande arbetsår kan det skapa irritation i samarbetet.

Prissättning
Du kan ta hjälp av konsulter och maskintjänstkataloger för att bestämma ett aktuellt pris för tjänster. Det enklaste är att summera kostnader kvartals- eller halvårsvis. Om dokumentationen har varit noggrann kan det gå att summera en gång om året.                   

Försäkringar och egenkontroll
Allt kan hända och därför är det viktigt att du har uppdaterade försäkringar, djurförsäkringar och maskinförsäkringar. Se också till alla maskiner är servade och att transport av dessa sker på ett korrekt sätt.                

Gemensamma körningar
Vissa överenskommelser är väderberoende. När gräs, spannmål eller halm ska skördas kan det ofta vara stressigt och kräver arbetsinsatser utöver det vanliga. Då är det extra viktigt att ni har en överenskommelse om vem som kör när? Ett tips är att gå igenom hela växtodlingsåret och prata igenom och prioritera vad som är viktigt för respektive part.                            

Skriv avtal
Det är alltid positivt att skissa på ett avtal och skriva ner vad som är viktigt för var och en, även om man väljer att inte skriva ett regelrätt avtal. Det kan kännas jobbigt att ta upp olika tänkvärda svårigheter i avtalet innan samarbetet inleds, men ännu svårare blir det om samarbetet inte löper klanderfritt. Ibland kan ett samarbete haverera på grund av yttre omständigheter och om man inte har avtalat kring olika saker kan det skapa missnöje.

Ta gärna hjälp av konsult för att skriva ett riktigt avtal. Ludvig & Co kan hjälpa till. Det kan vara väl investerade pengar.