Helhetstänk kring miljö och energi är något av ett signum för Nöbble Gård utanför Kalmar. Familjen Svenzéns jordbruk genererar inte bara ekologiska mejeriprodukter och rapsolja, sedan 2005 produceras även vindkraft och 2013 blev biogasproduktionen ett faktum. Att spara energi har alltid kommit i första hand.

Nöbble Gård är en av arton gårdar som har gjort en stor gemensam biogassatsning. Intresset väcktes 2007 under en studiecirkel då cirkeldeltagarna började titta på förutsättningarna för biogasproduktion på gårdarna.

– Tanken var att anläggningar skulle byggas på varje enskild gård. Men ju mer vi lärde oss desto färre men större anläggningar blev det. Vi blev piloter i ett Leaderprojekt och när vi sedan startade bolaget var det för att bygga en enda anläggning. Det har varit en väldigt lång process, säger Lennart Svenzén.

I april 2013 startade bygget i Mossekrog, strax norr om Kalmar, där bolaget köpt en befintlig industrilokal med tomt. Inom sju kilometers radie finns råvaran: gödsel från kor, höns och grisar. Biogasen kommer att förädlas till fordonsgas som dels ska levereras till länstrafiken, dels finnas tillgänglig i egen mack.

Långsiktig investering

Lennart Svenzén sticker inte under stol med att satsningen är riskfylld men väljer att se det som en investering på flera sätt: det är ett industriprojekt som är både en miljöinvestering, en energiinvestering och en ren kapitalplacering, säger han.

Att finansiera biogasanläggningen var betydligt lättare än vindkraftsatsningen en gång var. Banken ser värdet av satsningen och de arton delägarna går alla in efter intresse och förmåga.

– Det kommer ingen återbäring inom fem år. Skulle det bli tidigare blir det bonus, men vi räknar inte med det. Det är bättre med lång framförhållning än falska förespeglingar, säger Lennart Svenzén.

– Med erfarenheten lär man sig att det inte finns några snabba pengar i det här. Man måste ha stort intresse och uthållighet. Man får se det som något mer; både miljögrej, energigrej och investering.

Erfarenheter

  • Ta in en samordnare på ett tidigt stadium. Låt hellre processen ta tid än att stressa fram beslut. Titta på många andra anläggningar och prata med mycket folk. Ta in en processledare. Vi fick stöd via Leader till ett projekt som blev en plattform att utgå ifrån. Det är oerhört svårt för en enskild person att dra lasset.
  • Nyckelorden är samarbete och win-win. Se möjligheter och potential.
  • Det är svårt att samarbeta när det finns många viljor. Tidsaspekten är svår att hantera, det är lätt att bli otålig. Styrelsearbetet tar mycket tid och det är viktigt att rekrytera en person som brinner för projektet.
  • Avtal är viktigt. Tro inte att marknaden finns utan att kolla efterfrågan. ”Marknaden är egentligen inte mogen. Infrastruktur saknas och det finns ett fåtal aktörer på marknaden”, säger Lennart Svenzén.