Samverkansportalen

Olika typer av samarbeten

Olika sorters samarbeten ställer olika krav på de inblandade och väcker olika frågor. På den här sidan hittar du saker man alltid behöver tänka på och på undersidorna hittar du råd och tips för specifika samarbetsformer.

Tänk på det här:

Olika typer av samarbete

Tre råd

 • Tänk igenom vad du önskar från samarbetet.
 • Se till att båda parter blir nöjda och känner nyttan i samarbetet.
 • Var tydlig med risker och problem för alla parter. Prata genom och lyft möjliga risker och problem.

Framgångsfaktorer

 • Det underlättar att inte bo för långt ifrån varandra
 • Oftast går det enklare om man inte är för många
 • Förtroende och tillit
 • Att det finns ett gemensamt behov eller problem som samarbete löser
 • Nyttan är större än insatsen för samtliga deltagare
 • Positiv inställning
 • Öppen och tydlig kommunikation
 • Jämbördiga parter
 • Villighet att dela med sig
 • Att familjemedlemmar ser positivt på samarbetet
 • Utvärdera årligen. Var ärlig och lyssna noga. Låt slutsatserna färga fortsatt samarbete.

Tre vanliga misstag

 • Att man inte är ärlig och öppen mot varandra, vilket minskar tilliten.
 • Man samarbetar om för mycket – ta det i små steg
 • Man saknar tålamod. Det tar längre tid att besluta när man är flera.