Valter Lindh från Sangis brinner för energifrågor. Han blev anlitad av Håkan Stenmark, företagsutvecklare LRF-Norrbotten, för den expert han är i frågorna. Genom en studiecirkel lärde Valter under några veckor ut konsten att vara klimatsmart och effektiv som företagare. Det gav grogrund till ett ökat intresse om energiföretagande och samarbete.

Valter Lindh, 72, är en icke sinande ström av energiåsikter. Som rektor vid Kalix naturbruksgymnasium drev han hårt frågan om att skolan skulle ha ett eget sågverk. Från att det varit lite si och så med det under åren byggdes ett komplett sågverk 1992.

Energivärden i olika virkesslag, torkningsmetoder, inköpspriser, sönderdelsmodeller, flishantering och lagringsvolymer var några av delarna han gick igenom under studiecirkeln. Deltagarna hade även en arbetsbok om fakta kring energiföretagande.

Samarbete en nyckelfråga

– Vi gick också igenom hur viktigt det är att samarbeta, vilket är ett måste för både miljön och ekonomin. Tänk om värmeverket i Överkalix kunde göra avtal med lokala företagare om flis av bra kvalitet. Alla skulle vinna på det, säger Valter.

Valter Lindh saknar dock en aktör som tar på sig ledartröjan.

– Jag skulle vilja att Norra skogsägarna tog på sig mer ansvar när det gäller den delen. Valter Lindh skulle gärna se en uppföljning till studiecirkel. Sin egen medverkan skulle han inte tveka till:
– Får jag frågan kör jag igen.

Redo att ta nästa steg för ökat energiföretagande

Företagsutvecklaren Håkan Stenmark är inne på samma linje. Han vill ta nästa steg. Då med inriktning mot att skapa en affärplan. Bland annat kunna identifiera kunderna när det handlar om energiföretagande.

– Vi vill starta upp en affärsutvecklingsprocess. Idag är det vanligt att en LRF-medlem i Norrbotten har fyra fem verksamheter igång. Energi kan leda till ytterligare ett område. Syftet är stärka energiföretagandet och den lokala ekonomin, berättar Håkan Stenmark.