Marcus och hans fru Emma köpte gården i Långhult år 2007 för att odla ekologiska grönsaker och blommor. De blev då grannar med nötköttsbonden Dan med 100 ha växtodling och 300 tjurar.

När Marcus beslöt sig för att bygga ett isolerat växthus såg han behovet av att hitta ett bra uppvärmningssätt. Grannen Dan hade 30 års erfarenhet av att elda med flis för uppvärmning av sitt boningshus, så därför tog Marcus kontakt med honom för att höra om han var intresserad av att samarbeta. Men Dan ville inte utöka fliset, utan kontrade istället med frågan ”Har du funderat på biogas?”

Nytt och intressant koncept

Dan hade nämligen redan börjat tänka tanken kring ett biogassamarbete med Marcus. Han hade gjort lite efterforskning och kommit fram till att han med sin konventionella nötköttsproduktion kunde omvandla sin gödsel till biogas och med den spillvärme som kommer från motorn till biogasanläggningen skulle Marcus kunna värma upp sitt växthus.

– Jag såg potentialen med biogas på grund av tre faktorer; jag hade tillgång till stallgödsel, en potentiell värmekund och tillgång till substrat – godisrester från närliggande Thoms & Webes (som tillverkar Ferrraribilar), berättar Dan.

Marcus nappade på idén. De ringde runt till kontakter och kunniga människor på området som bekräftade att de var något på spåren. De började förstå att detta kunde vara ett intressant koncept.

Verksamheten igång

Idag odlar Marcus och Emma 1 ha frilansgrönsaker, snittblommor och jordgubbar och har ett 1500 kvm stort växthus med 1000 tomatodling. Biogasanläggningen är i full gång och producerar 400 000 kWh el per år och 600 000 kWh värme.

Ge och ta

Dan gör mätningar och har koll på hur mycket värme som Marcus använder – men han fakturerar bara efter de kalkylvärden som de en gång räknat ut.

– Vi är beroende av varandra! På det viset kan vi inte grisa ner oss inför varann. Vi måste komma överens, menar Dan.

– Det handlar om att ge och ta, säger Marcus.