Vilken myndighet är ansvarig för bekämpningen av råttor och möss?

Folkhälsomyndigheten har ansvaret för bekämpning till skydd för bostaden eller på en plats dit allmänheten kan komma, till exempel i en gårdsbutik.

Arbetsmiljöverket har ansvaret och ger tillstånd för användning av råttgift då syftet är att skydda andra platser, till exempel i och runt lantbrukets ekonomibyggnader. Det gör att olika tillstånd kan behövas beroende på var råttgiftet ska användas.

Vad krävs för att få söka tillstånd?

Du som har behörighet för växtskyddsmedel i klass 1 L kan ansöka hos Arbetsmiljöverket om att få hantera vissa råttgifter. Fyll i denna enkla blankett. Tänk på att det ofta är många som ansöker om tillstånd och handläggningstiden hos verket är cirka tre månader. Tillståndet gäller endast för bekämpning inom den egna verksamheten.

I dagsläget omfattar tillståndet de verksamma ämnena i sex preparat – Racumin Pasta och Racumin 3D (verksamt ämne kumatetralyl), Rozol Block Pro och Rozol Wheat´Tech Pro (klorfacinon) samt Harmonix Rodent Paste och Selontra med det nyligen godkända ämnet kolekalciferol, det vill säga D-vitamin. Ämnet finns även i Racumin 3D.

Mer information hittar du på Arbetsmiljöverkets sida.

Hur gör jag om jag saknar behörighet eller vill hantera fler preparat?

Du som saknar behörighet för växtskyddsmedel eller vill hantera fler rodenticider än dem som får användas baserade på 1 L-behörighet har möjlighet att skriva ett digitalt kunskapsprov hos Folkhälsomyndigheten. I avgiften för provet, 5 500 kr, ingår kurslitteraturen som man läser in på egen hand. Efter godkänt provresultat behöver du ansöka om tillstånd hos Arbetsmiljöverket för att få använda råttgifter i till exempel djurstallar.

Jag är företagare men fick inte köpa ett preparat mot möss. Varför?

Flera preparat kan användas mot både råttor och möss. Användningen mot råttor faller under klass 1 So och kräver särskilt tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Men om produkten ska användas mot möss (klass 2) räcker det med att vara företagare (användningen får endast ske yrkesmässigt). Att det inte krävs tillstånd för att få använda produkten mot möss syns tydligt på etiketten, i detta fall Rozol Block Pro från Nordisk Alkali.

Trots detta nekar vissa återförsäljare företagare utan tillstånd att köpa produkten för användning mot möss.

– Säljare i butik kan vara rädda för att göra fel och de behöver därför få information om vad som gäller. LRF har en dialog med firman – som i sin tur har kontakt med butikskedjor. Att däremot nå ut till enskilda, mindre återförsäljare är ofta svårt. Om du som företagare inte får köpa preparat mot möss i klass 2, hör gärna av dig till firman bakom produkten eller till LRF, säger Johanna Eén, LRFs expert.

Hur kan jag förebygga problemen?

Hos saneringsfirmorna finns information om förebyggande arbete och vilka åtgärder som man bör ha vidtagit innan kemisk bekämpning sätts in:

Nomors information om möss

Anticimex information om möss

Anticimex om råttor

Nomor om råttor

Information finns även hos Kemikalieinspektionen.

Fungerar elektroniska fällor?

I dag finns många olika sorter och de fungerar ofta bra, enligt medlemmar som har provat och som LRF har haft kontakt med. Så det kan vara värt att prova.

Webbinarium

För några år sedan sände LRF ett webbinarium tillsammans med Anticimex om råttproblemet. Du hittar det uppe till höger på sidan.