Sedan 2019 ändrade Kemikalieinspektionen, KemI, användningsvillkoren för produkter som innehåller ämnet alfakloralos. Anledningen är att ett ökande antal katter dött eller blivit sjuka efter att ha ätit förgiftade möss.

Utbildning krävs

De nya villkoren innebär att medel med alfakloralos endast får användas av dem som har utbildning och tillstånd för preparat i klass 1 So – samma behörighetsklass som råttgifter. Produkterna får bara användas i miljöer där katter inte kan tänkas förekomma, och bara inomhus. En mus som ätit av betet kan dock hinna ta sig ut innan giftet verkar. Döda möss ska samlas in.

Tidigare fick medel med alfakloralos användas utan tillstånd. Efter flera larm om att katter förgiftats ändrades villkoren med omedelbar verkan för både användning och försäljning.

– Vissa förpackningar var tidigare mycket stora och kanske har man kvar medel hemma. Det är därför viktigt att känna till att villkoren har ändrats och att de medel som var godkända med de tidigare villkoren och har den tidigare märkningen överhuvudtaget inte får användas utan ska destrueras, säger Johanna Eén, växtskyddsexpert på LRF med ansvar för frågan om bekämpning av råttor och möss.

Mer information om de ändrade villkoren finns hos KemI: Användningsvillkoren skärps för musmedel med alfakloralos - Kemikalieinspektionen

Produkter utan krav på tillstånd

Utöver alfakloralos finns flera andra ämnen mot möss. Produkter med ämnena kolekalciferol, kumatetralyl och klorfacinon tillhör alla behörighetsklass 2 och får därmed användas yrkesmässigt även av den som saknar utbildning och tillstånd för preparat i behörighetsklass 1 So, men produkten måste placeras i en åverkanssäker betesstation.

– Det är generellt mycket viktigt att läsa på förpackningen vad som gäller för användning av produkterna, och att vara medveten om att villkor ibland kan ha ändrats, säger Johanna Eén.

Att följa anvisningarna är också angeläget för att få bästa effekt.

– Det gäller inte minst för medel med kolecalciferol, det vill säga D-vitamin. Dessa är relativt nya på marknaden och fungerar annorlunda jämfört med andra ämnen. För att ge effekt behöver de användas på rätt sätt, säger Johanna Eén.

Mer information om vad som gäller för användning av produkter med olika ämnen med mera finns hos KemI: Rått- och musmedel - Kemikalieinspektionen