Om Lantbrukets brandskyddskommitté

Lantbrukets brandskyddskommitté är ett samarbetsorgan för lantbruket, myndigheter, organisationer och försäkringsbolag och har som målsättning att genom skadeförebyggande verksamhet minska brandskadorna i lantbruket. LRF är en intressent i Lantbrukets brandskyddskommitté och har för närvarande ordförandeposten genom Anders Danielson. Lantbrukets brandskyddskommitté bildades 1947.

LBK:s arbetsutskott

Arbetsutskottet svarar för den löpande verksamheten under året. Ordförande är Anders Danielson, LRF. Vice ordförande är Stefan Magnusson, Dina försäkringar AB. Ledamöter är Anna Nordblad, Länsstyrelsen i Örebro län, Karin Lönn, Brandskyddsföreningen Sverige  och Sara Furustig, Länsförsäkringar AB. Sekreterare Björn Björkman, Brandskyddsföreningen Sverige.

Lantbrukets brandskyddskommittés verksamhet

Lantbrukets brandskyddskommitté utarbetar rekommendationer som ligger till grund för enhetliga brandförsäkrings- och brandskyddsbestämmelser. Lantbrukets brandskyddskommitté arbetar också med information, utbildning och upplysning samt utfärdar godkännanden för såväl säkerhetsutrustning som brandfarliga anordningar inom lantbruket. Lantbrukets brandskyddskommitté initierar även forskningsinsatser. På grund av de speciella brandrisker som finns inom lantbruket kan Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer i vissa fall gå längre än kraven från respektive myndighet.

Kommittén, som är Lantbrukets brandskyddskommittés beslutande organ, har till sitt förfogande för den löpande verksamheten ett arbetsutskott och ett tekniskt utskott. Verksamheten inom kommittén bedrivs och samordnas genom Lantbrukets brandskyddskommittés kansli och sekreterare på Brandskyddsföreningen. Åtgärder för att förebygga brand finns i Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer. Dessa grundas på forskningsprojekt kring lantbruksbränder som genomfördes under 1980- och 90-talen av lantbrukets forskningsinstitutioner med stöd av Brandforsk.

Denna forskningsinsats har betytt mycket för Lantbrukets brandskyddskommittés olika rekommendationer som idag är något av ett fullsortiment inom brandskadeförebyggande åtgärder i lantbruket. De utgör en branschpraxis och betraktas som vägledande vid brandsyn, djurskyddsgranskning, besiktning, rådgivning och projektering.

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer och övrig information finns samlade i den sk LBK-pärmen. Materialet uppdateras kontinuerligt och når med årliga utskick de 700 pärminnehavarna som finns bland Lantbrukets brandskyddskommittés intressenter och närstående organisationer.

Lantbrukets brandskyddskommitté bedriver även ett brett samarbete med övriga nordiska länder på lantbruksområdet.

Håkan Johansson, 010–184 43 02 hakan.johansson@lrf.se

LÄS MER: Riskhantering avseende brand vid skogsarbete - branschgemensamma riktlinjer (pdf)