Det skiljer mellan kommunerna i Sverige hur omfattande de tycker att en egenkontroll ska vara. Materialet kan användas som en bra grund att stå på i diskussion med din kommun om vad de kräver.

Stödmaterial Egenkontroll (pdf)

3 Excel-mall ansvarsfördelning
4 Excel-mall rutiner
6 Excel-mall kemikalieförteckning
12 Excel-mall bortlämnad och mottagen gödsel
15 Excel-mall för kontrollerade anläggningar