Planen är att söka projektfinansiering inom nya Landsbygdsprogrammet för att genomföra en stor mängd utbildningsinsatser med leancoachning innan 2021. Målet är att närmare 1000 företag ska ha genomgått Lean Lantbruks utbildning innan 2021.

Lean Lantbruk, en samarbetsplattform

Samarbetsplattformen Lean Lantbruk skapades 2010 med den gemensamma idéen att lean kan skapa lönsamma och konkurrenskraftiga företag inom lantbruk och trädgård. Lean Lantbruk har utformat en metodik för leanarbete med utbildning och coachning som används inom de olika projekt.

I Lean Lantbruks styrgrupp ingår förnärvarande LRF, Hushållningssällskapet Halland, LRF Konsult, Jordbruksverket, SLA, SLU, JTI, Växa Sverige och Hushållningssällskapens Förbund.
Läs mer på www.leanlantbruk.se

Exempel på företagare som har implementerat Lean.