När Nils Henrik Eriksson var liten hade han full koll på legolådan. Ordning och reda, färgsorterat och väl förpackat.
När han tillsammans med sina syskon tog över föräldrarnas mjölkgård visade det sig svårare att få samma ordning att råda i företaget. Sedan ett år tillbaka försöker de med hjälp av Lean Lantbruk hitta struktur och rutiner som ska spara både tid och pengar.

- Om det bara skulle vara jag som skrotade runt här på gården kanske det hade varit lättare att få exakt den ordning jag vill ha. Men nu är vi många anställda och det mycket som händer varje dag. Det gör att tiden inte räcker och saker hamnar lite här och var, säger Nils Henrik Eriksson.

Coach på besök

Det är fredag morgon och hela styrkan på Rogsta gård i Ljustorp utanför Sundsvall har samlats. Det är personalmöte och leancoachen Linda Haugskott har kommit på besök för ett av sina uppföljningsmöten.
Rogsta gård som ägs av syskonen John, Nils Henrik och Åsa Eriksson påbörjade sin leanutbildning i början av november 2013. Efter drygt ett år kan de konstatera att resan bitvis har varit tuff men också gett dem många verktyg att både tänka nytt och tänka om.

Rutiner i fokus

Den här morgonen står rutinerna kring mjölkningen i fokus. De anställda med Anna Eriksson i spetsen har fått i uppdrag av Linda att följa varandra under mjölkningen för att schemalägga tiden och skriva ned varje moment. Tanken är att de gemensamt ska hitta en standard med nedskrivna rutiner som gör att mjölkningen utförs på samma sätt oavsett vem det är som gör det.

- Målet är att vem som helst ska kunna kliva in och sköta mjölkningen, att rutinerna är så pass inarbetade och tydliga. En vision som vi har med Lean Lantbruk är att vi ska kunna åka härifrån och arbetet fortsätter som vanligt, säger Nils Henrik.

Alltid bättre

Under de 18 månader som leanutbildningen pågår får gården regelbundna besök av sin leancoach. Rogsta gårds coach Linda, motvierar och hjälper till med att strukturera för att de hela tiden ska ta ett steg framåt på resan. Det handlar om förändringar i stort och smått. Allt från att redskap och maskiner ska ha sin givna plats till att det finns säkerställda rutiner kring utfodring och mjölkning.

Tanken är att gården efter 18 månader ska arbeta självständigt med lean, men Nils Henrik poängterar att riktigt färdig blir man nog aldrig.
- För mig och för oss alla är det här ett sätt att ständigt hitta sätt att förbättra arbetet och förhoppningsvis gör vi investeringar i tid och pengar idag som gör att vi kan förebygga problem i framtiden, säger han.