SE WEBBINARIET här

Tid: Tisdag 3 april, kl 19-20.
Föreläsare: Anders Johannesson, LRFs expert på företagarvillkor.

På många håll i jordbruket och trädgårdsnäringen är det stor brist på arbetskraft med rätt kompetens.
Vilken arbetskraft behöver vi och hur ska vi få tag på den? I detta webbinarium redovisar vi dels de behov som jordbrukare och trädgårdsföretagare lyft fram, dels peka på viktiga lösningar för att få fram personal med rätt kompetens.

 

I samarbete med

Folder om webbinarier till LRF 2018.pdf LRFs webbinarier | PDF (7790 kb)