Vid dessa fem tillfällen läggs fokus på vad vi gör och kan göra för att minska vårt klimatavtryck och vår näring sätts in i ett större sammanhang. Detta bryts sedan ner i olika nivåer och avslutas med matnyttiga tips in i vardagen.

Samverkansparterna vill på detta sätt arbeta för att nå ett av LRF Hästs
delegationsmål, att erbjuda kunskapshöjande insatser för våra hästföretagare inom området miljömässig hållbarhet.

Tid: Tisdagen den 22 juni kl. 18.00 - 20.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan! 

Anmäl dig till webbinariet

Är du medlem i LRF?
Vi använder dina uppgifter för att ge information/erbjudanden om de områden du har visat intresse för.