Vid dessa fem tillfällen läggs fokus på vad vi gör och kan göra för att minska vårt klimatavtryck och vår näring sätts in i ett större sammanhang. Detta bryts sedan ner i olika nivåer och avslutas med matnyttiga tips in i vardagen. 

Samverkansparterna vill på detta sätt arbeta för att nå ett av LRF Hästs
delegationsmål, att erbjuda kunskapshöjande insatser för våra hästföretagare inom området miljömässig hållbarhet. 

Vi hoppas att ni ska gå från kvällen med ny kunskap men även med tillförsikt att vi, var och en på sitt sätt, faktiskt bidrar till en hållbar framtid genom en medveten hållbar hästnäring. 

Tid: Måndagen den 20 september kl. 18.30 - 20.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan! 

Anmäl dig till webbinariet

Är du medlem i LRF?
Vi använder dina uppgifter för att ge information/erbjudanden om de områden du har visat intresse för.