Projektet ”Mer mat – fler jobb” kom till för att stimulera fler till att jobba inom de gröna näringarna och samtidigt producera mer mat. Just nu kämpar landets lantbrukare med rekordhöga priser på bränsle, el, foder och handelsgödsel och behöver stöd.

”Mer mat – fler jobb” har därför tagit fram en kostnadsfri kurs som är öppen för alla som driver matproduktion i Sverige. Kursen heter ”Likviditet i svåra tider – handfasta tips för lantbrukare” och hålls av erfarna affärsrådgivare från Ludvig & Co.

Kursen hålls digitalt måndagen den 24 januari, kl 12.30-15.00.

Anmäl dig här.

Program

Förändringar i produktionen
– Ska all areal sås/planteras
– Prioritering av grödor 
– Förändring av val av gröda
– Förändrad tidpunkt för sådd/plantering
– Förändring i odlingsmetod

Omförhandling priser på insatsvaror
– Kort om prisförhandling, argument och teknik
– Konkurrensutsätta insatsvaruleverantören

Anstånd betalning
– Förhandling om anstånd 
– Ränte- och amorteringsförhandlingar 

Övriga stora kostnader
– Planerade investeringar
– Personal

Försäljning
– Prissäkring och tidpunkt för försäljning
– Förhandling för högre priser

Anmälan

Kursen är givetvis kostnadsfri och är öppen för alla som driver matproduktion i Sverige.

Om tillströmningen av anmälningar blir mycket stor, kommer vi att sätta in fler kursdatum.

Länk till kursen skickas ut via mail.

Anmäl dig här

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Linda Sundström på linda.sundstrom@lrf.se eller 010-184 43 84.