Under hösten 2017 hade LRF Västra Götaland en serie om enskilda avlopp. Här förklarar LRFs expert, Peter Wallenberg, om vad LRF tycker i frågan.