Föreläsare: LRFs experter Markus Hoffman och Jan-Olof Sundby.
Se i efterhand här

EUs ramdirektiv för vatten. Ramdirektivet för vatten har betydelse för förutsättningarna för jord- och skogsbruk på flera sätt. Samtidigt är det svårt att sätta sig in i vad det innebär och hur det påverkar. Dessutom pågår översyn av direktivet både i Sverige och EU. Markus Hoffman och Jan-Olof Sundby berättar om hur ramdirektivet fungerar och vilka förändringar som är på gång.

I samarbete med

Folder om webbinarier till LRF 2018.pdf LRFs webbinarier | PDF (7790 kb)