LRF har satt samman en text som kortfattat går igenom pensionssystemet ur en företagares synvinkel. Texten går också igenom det statliga pensionssystemet och även vilka möjligheter som finns till pensionsavsättningar inom företaget samt privat. Genomgången är på inget sätt heltäckande utan syftar snarare till att påvisa olika alternativ som en företagare bör överväga för att få en bra pension.

Läs texten i sin helhet här. (Ladda ned PDF.) 

10 punkter att tänka på avseende din pension

1) Se över ditt pensionssparande en till två gånger per år.

2) Logga in minst en gång per år på www.minpension.se för att se din samlade pension.

3) Om ditt aktiebolag har möjlighet, använd en del av företagets överskott tillpensionsförsäkringar.

4) Om din enskilda näringsverksamhet, handelsbolag eller kommanditbolag har möjlighet, sätt av delar av överskottet i pensionsförsäkringar.

5) Använd dig av utdelning respektive räntefördelning för att skatteeffektivt ta ut kapital ur företaget och använd sedan dessa pengar för privat pensionssparande.

6) Om du privat har möjlighet, öppna ett ISK, en kapitalförsäkring eller ett depåkonto och sätt av pengar till pensionssparande.

7) Se över vilka avgifter du betalar. Det kan variera kraftigt mellan de olika bankerna och försäkringsbolagen.

8) Ta hjälp av placeringsrådgivare för att välja i vilka tillgångar som dina pensionspengar ska placeras i för att få en passande risknivå för just dig.

9) Ta hjälp av jurist för att säkerställa förmånstagare och arvtagare om du går bort.

10) Ta hjälp av jurist för att säkerställa att ditt pensionssparande är skyddat vid till exempel skilsmässa eller konkurs.