Bondens Marknad, SÅ¡dermalm, Stockholm

Möten ska öka andelen lokal mat

Under året kommer LRFs satsning på regionala matmöten äga rum på tio platser runt om i landet. Mötena ska inspirera livsmedelsproducenter och deras potentiella kunder att göra affärer med varandra.

Handlare, krögare och storkök träffas i mässform under en dag för att se hur man kan öka andelen lokala produkter på marknaden. Lokala företag kan ställa ut och visa sina produkter för att skapa nya kunder. Uppfödare av nöt, gris och fågel får sin råvaras egenskaper testade av kockar. Och i workshops kan du som producent lära dig mer om vad det innebär att leverera till handel och restaurang.

Inför varje möte ordnas också en utbildningsdag för livsmedelsproducenter som vill få fler kunder och öka sin försäljning och företagets lönsamhet.

EU-flaggan

Europeiska fonden för landsbygdsutveckling

Europa investerar i landsbygdsområden.