Mässan är en välsmakande och inspirerande mötesplats för producenter och kunder med gemensamt intresse för en ökad andel lokala produkter på marknaden. Här knyter du värdefulla kontakter för framtiden.

Program för respektive matmöte publiceras längre fram.