Under råvarubedömning har tio uppfödare av nöt, gris och fågel möjlighet att få sin råvara testad och bedömd av välrenommerade kockar från Exceptionell Råvaras smakpanel. Länk. (Läs mer: www.exceptionellravara.se)

I workshops tillsammans med butiker och restauranger får du som producent lära dig mer om att man blir leverantör, vilka krav som ställs och hur  man anpassar produkten till rätt målgrupp genom till exempel kvalitetssäkring, paketering, leveransbarhet och produktplacering.

Mässan är en välsmakande och inspirerande mötesplats för producenter och kunder med gemensamt intresse för en ökad andel lokala produkter på marknaden. Den som ställer ut får feedback av en marknadspanel på sina produkter och sin presentation av produkterna. Här knyter du värdefulla kontakter för framtiden.