Bild från tomatträffen 2015-05-07 i Bergianska Trädgården

Glimtar från Matmötet 2017

Affärer gjordes och kontakter knöts under de regionala Matmötena 2017. Kärleken till den lokala maten bubblar när producenter och krögare berättar om produkterna och vad Matmötet gett dem. Låt dig inspireras att delta på Matmötet 2018!