Jag bryr mig - logga

Tack för att du bryr dig

Vi, Sveriges bönder vill visa på de komplexa samband som är en del av vår vardag. Vi vill även passa på att lyfta varför vi är så stolta över den mat vi producerar i Sverige. På den här sidan kan du få reda på lite mer om svensk livsmedelsproduktion. På facebooksidan LRF Jag bryr mig kan du delta i samtalet om maten och klimatet. #jagbryrmig #jagväljersvenskmat