• Underhåll.
  • Trafiksituationen/flöden på gården.
  • Traktorer/maskiner på väg.

Moderator: Håkan Johansson, LRF.

Gäster: Joel Persson, arbetsmiljöexpert.