LRF Ventures är en engagerad investerare med rötter i jord och skog som drivs av LRF. LRF Ventures är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå LRFs strategiska mål och hållbarhetsmål samt för att generera avkastning som finansierar LRFs medlemsnära verksamhet.

LRF Ventures

Vår övertygelse är att nytänkande startups som vågar utmana med smarta, kreativa och skalbara lösningar spelar en avgörande roll för att skapa ökad tillväxt och hållbarhet i svenskt jord- och skogsbruk. Här kan LRF Ventures bidra med kapital, relevant expertis och nätverk. 

Läs mer