I augusti 2020 lämnades hästnäringens gemensamma yttrande om Övergödningsutredningen till Miljödepartementet. Kritiken mot utredningen var massiv. Den generaliserar och drar förhastade slutsatser om den svenska hästhållningen. LRF Häst och näringen har reagerat starkt och samfällt.

Övergödningsutredningen gjorde en hel bransch upprörd.

Övergödningsutredningen gjorde en hel bransch upprörd. LRF Häst och HNS i samverkan med hela hästnäringens organisationer, lämnade ett remissyttrande där hästdelarna i utredningen kritiseras hårt. Utredningen skapade omfattande oro i hela hästnäringen, en reaktion som är fullt förståelig enligt LRF Häst och HNS.

– Ur ett företagarperspektiv och för LRF är det helt oacceptabelt att en statlig utredning på så lösa grunder föreslår att ökad lagstiftning behövs. Så här oseriöst får inte en hel näring behandlas, kommenterade Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst.

Svepande och generaliserande

Placeholder

Det gemensamma yttrandet avstyrkte helt slutsatsen om att det finns behov att ta fram nya bestämmelser för miljöhänsyn vid hästhållning. Hästnäringen var mycket kritisk till att utredningen beskriver, och uttrycker sig, i svepande ordalag, generaliserar och drar slutsatser på oklara grunder om hela den svenska hästhållningen. De möjliga åtgärder som presenteras och som föreslås utredas vidare skulle kunna slå undan benen på en stor del av näringen.

– Vi anser att det utredaren presenterar är helt orimligt. Den beskrivning som målas upp nonchalerar en hel näring som levererar glädje, arbetstillfällen, företagande och meningsfull fritid till hundratusentals personer i Sverige. Hästnäringen tar givetvis ta sitt miljöansvar och alla ska vi bidra till att säkra hälsan i våra hav, ett arbete som redan är påbörjat. Utredaren har inte på något trovärdigt och faktabaserat sätt kunnat visa att det finns stora brister hos hästnäringens hantering av hästgödsel, sa Karolina Lagerlund som är vd för Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Placeholder

Miljöåtgärder utan tvång

Placeholder

LRF Häst och HNS upplever att det finns både intresse och medvetenhet gällande hästnäringens hållbarhetsarbete och miljöpåverkan. Frivilliga aktiviteter och insatser ger så mycket bättre effekt och skapar ett brett engagemang, jämfört med lagstiftning och ökad reglering.

– Genom att övergödningsutredningen föreslår att nästa utredning ska inriktas mot bestämmelser känner vi oss misstrodda. Det finns andra styrmedel och flera miljöåtgärder kan genomföras utan tvång. Det har vi bland annat visat genom över 60 000 gårdsbesök i Greppa Näringen, säger Markus Hoffmann, mark- och vattenexpert, LRF.

LRF Häst fortsätter arbeta för sina förslag under den tid utredningen bereds på regeringskansliet.

Läs mer:
Hästnäringens gemensamma remissyttrande.

Utredningen Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10).

Läs också om Lisen Bratt Fredricson och Peder Fredricson som tagit del av Greppa Näringens miljörådgivning för hästgårdar.

Placeholder

Kontakta oss

Namn Namnsson

Namn Namnsson

Chef, Jönköping