För att få tillgång till arrenderådgivning så ringer du LRFs Medlemsservice och uppger ditt medlemsnummer. Inom två arbetsdagar kommer du sedan bli uppringd av LRF Konsults arrendespecialister som hjälper dig med din fråga. Du kan också fylla i nedan formulär så blir du kontaktat på samma sätt.

Vill du ha snabbt svar så hittar du svaret på de vanligast förekommande frågorna här. Du kan också ställa din arrendefråga i formuläret nedan.

Här hittar du avtalsmallar som du kan använda när du skriver arrendeavtal.

Arrenderådgivningen inkluderar alla former av arrenden och andra nyttjanderätter kopplade till jordbruket och dess ägande, tex markarrenden, hyra/uthyrning av häst, stallplatser osv.

LRF Medlemsservice tel: 010-184 40 00 (tonval 1 medlemsservice)
Öppet vardagar kl 08:00 - 16:00 (dag före röd dag 08:00-12:00)
Under perioden 15 juni till den 15 augusti samt 20 december till den 10 januari är svarstiden något längre, dock max fem arbetsdagar.

Ställ en fråga