Svebio arbetar för att öka användningen av bioenergi, på ett miljömässigt och ekonomiskt klokt sätt. Som medlem i Svebio blir man del av ett nationellt och internationellt nätverk av människor som arbetar för att skapa förutsättningar för och utveckla bioenergin. Medlemsföretagen finns i hela produktionskedjan, från skog och jord till slutanvändning.

För 395 kr plus moms kan du bli associerad medlem, då ingår 6 nummer per år av tidningen Bioenergi, rabatt på konferenser och Svebios nyhetsbrev.

Läs mer om medlemskapet och hur du blir medlem här
(se punkt 2, ansökan om associerat stödmedlemskap).