Utbildningen består av tre filmer:
1 Skoglig grundkurs och fördjupande avsnitt om planering, skogsskötsel, skogsvägar, skogliga verktyg och mått.

Titta här för webbutbildningen skogskunskap.se 

2 Äganderätt. Du får lära dig om äganderättens betydelse, ansvar, lagar och regler, intrång, naturvårdsavsättningar, allemansrätt med mera.

Titta här

3 Mål och strategier för skogsbruk: LRF Konsult (numera Ludvig & Co) berättar om det utifrån bl a lönsamhet, avkastning, företagarfrågor, skogsbruksplanen som verktyg att nå sina mål, fastighetsmarknad värden och investeringar.

Titta här

Filmerna är framtagna tillsammans med Skogskunskap.se, Ludvig & Co, LRFs äganderättsexperter Björn Galant och Gunnar Lindén samt Studieförbundet Vuxenskolan.

Vill du genomföra utbildningen tillsammans med andra kontakta SV eller din LRF-region så får du hjälp att samordna en studiecirkel där ni kan diskutera innehållet i filmerna och bjuda med regionala resurspersoner. 
Studiehandledning och information finns här 

Norrskog
Norra skogsägarna
Mellanskog
Södra
Ludvig & Co