Utbildningen består av tre filmer:
1 Skoglig grundkurs och fördjupande avsnitt om planering, skogsskötsel, skogsvägar, skogliga verktyg och mått.

Titta här för webbutbildningen skogskunskap.se 

2 Äganderätt. Du får lära dig om äganderättens betydelse, ansvar, lagar och regler, intrång, naturvårdsavsättningar, allemansrätt med mera.

Titta här

3 Mål och strategier för skogsbruk: LRF konsult berättar om det utifrån bl a lönsamhet, avkastning, företagarfrågor, skogsbruksplanen som verktyg att nå sina mål, fastighetsmarknad värden och investeringar.

Titta här

Filmerna är framtagna tillsammans med Skogskunskap.se, LRF Konsult, LRFs äganderättsexperter Björn Galant och Gunnar Lindén samt Studieförbundet Vuxenskolan.

Vill du genomföra utbildningen tillsammans med andra kontakta SV eller din LRF-region så får du hjälp att samordna en studiecirkel där ni kan diskutera innehållet i filmerna och bjuda med regionala resurspersoner. 
Studiehandledning och information finns här 

Norrskog
Norra skogsägarna
Mellanskog
Södra
LRF Konsult