LRF samarbetar med LRF Konsults försäkringsrådgivare för att du som är medlem i LRF ska få hjälp och stöd om du drabbas av en större skada. Rådgivarna är specialiserade på försäkringsfrågor och har lång erfarenhet av att hantera stora och komplicerade skadeärenden som till exempel brand, snöras eller storm. De kan hjälpa dig att göra rätt saker och att fatta riktiga beslut mitt i krisen. De kan också förhandla med ditt försäkringsbolag. Försäkringsrådgivarna har hjälpt många medlemmar med deras skadeärenden. Det har i många fall lett till bra överenskommelser med försäkringsbolagen, till exempel när det gäller ersättningar.

Som medlem i LRF erbjuds du det första rådgivningstillfället kostnadsfritt. Om du behöver mer hjälp kan ditt försäkringsbolag, vid vissa skador, ersätta den fortsatta rådgivningen.

Välkommen att kontakta LRF Medlemsservice på 0771-18 08 11 eller medlemsservice@lrf.se om du vill veta mer om försäkringsrådgivningen.

Du kan också kontakta försäkringsrådgivarna direkt:

  • Eva Blomdahl, Östra Sverige 0293-428 66, 070-618 28 66
  • Erland Hedin, Norra Sverige 0278-63 92 88, 070-643 23 00, erland.hedin@lrfkonsult.se
  • Johan Olausson, Sydöstra Sverige 0383-594 80, 070-373 30 01
  • Kenneth Olsson, Södra Sverige 0431-41 81 59, 070-855 62 05 
  • Helena Börjesson, Västra Sverige och Örebro, 0511-34 58 44, 076-866 80 89

Varför ska du ta kontakt med försäkringsrådgivarna?

  1. Du får rådgivning om vad du ska göra
  2. Du får hjälp med ekonomiska beräkningar
  3. Du får ett biträde vid förhandling med försäkringsbolag