Vilken kompetens och organisation har vi lokalt vid kris? Hur ser samhällets ansvar ut och vad förväntas vi hantera på gården eller i lokal samverkan?

Efter naturskador, skogsbränder, översvämningar och torka aktualiserades behovet av beredskap på våra gårdar och en studiecirkel togs fram gemensamt av LRF och Studieförbundet Vuxenskolan. Den syftar till att samlas lokalt och diskutera olika scenarios. Att inventera vilka resurser som finns på gårdsnivå samt bygga upp kontakter och skapa kommunikationsvägar. Allt för att skapa en ökad beredskap.

Omfattning

Studiematerialet föreslår tre träffar med förslag på extra möten.

Uppstartsträff: Förslag till upplägg av ett gemensamt möte i samverkan med LRFs kommungrupp, räddningstjänst och inbjudna gäster

  • Träff 1: Beredskap på gårdsnivå
  • Träff 2: Lokal samverkan
  • Träff 3: Gården och samhället
  • Extraträffar: Förslag på föredragshållare, studiebesök och extramaterial

Målgrupp

LRFs lokalavdelningar i samverkan med LRFs kommungrupp och region.

Kontakt

Kontaktperson LRF: Kristina Bengtsson kristina.bengtsson@lrf.se

Kontaktperson SV: Jens Öst jens.ost@sv.se

Studiematerial

Studieförbundet Vuxenskolan hittar du ytterligare material för studiecirkeln.

Flygblad

Här kan du ladda ner ett flygblad om Beredskap.
(pdf-fil)