Baslivförsäkring

Har en nära anhörig gått bort? I LRF-medlemskapet ingår en baslivförsäkring i samarbete med Länsförsäkringar. Det enklaste sättet att göra en anmälan är direkt här på internet. Du kan också kontakta oss om du vill få en anmälan hemskickad eller om du har frågor.

Internet: Till skadeanmälan
Telefon: 0771-41 41 42
E-post: medlemsservice@lrf.se

Försäkringsgivare för baslivförsäkringen är Länsförsäkringar. Kontakta dem om du har synpunkter eller klagomål på hanteringen av ditt skadeärende.

LRF Juridikhjälpen

Juridisk telefonrådgivning

Har du en juridisk fråga inom ett område som omfattas av försäkringen? Kontakta LRF Konsults juridikexperter på:

LRF Konsult har öppet helgfria vardagar 8.00 -12.00 och 13.00 -16.00 (dag före röd dag öppet till 12.00). Om du lämnar ett meddelande på telefonsvararen eller skickar ett e-postmeddelande blir du kontaktad så snart som möjligt, dock senast inom 24 timmar. Kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter!

Tvisteförsäkring - ombudshjälp vid tvist

Har du eller riskerar du att hamna i en tvist och behöver hjälp av ett ombud? Kontakta LRF Konsult på:

LRF Konsult har öppet helgfria vardagar 8.00 -12.00 och 13.00 -16.00 (dag före röd dag öppet till 12.00). Om du lämnar ett meddelande på telefonsvararen eller skickar ett e-postmeddelande blir du kontaktad så snart som möjligt, dock senast inom 48 timmar. Kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter!

Krishantering

Har du drabbats av ett djurskyddsärende som omfattas av försäkringen och önskar få samtalsstöd? Kontakta Falck Healthcare på:

Falck Healthcare har öppet dygnet runt.

LRF Skogsförsäkring

Har din skog drabbats av en storm, brand, betesskada, frostangrepp, stöld, torka, insektsangrepp, svampangrepp eller någon annan skada? Och har du tecknat LRF Skogsförsäkring? Det enklaste sättet att göra en skadeanmälan är direkt här på internet.

Du kan också kontakta If om du vill få en skadeanmälan hemskickad eller om du har frågor.

Internet: Till skadeanmälan
Telefon: If Skadecenter 0771-815 818
E-post: egendomsskada@if.se

Försäkringsgivare för LRF Skogsförsäkring är If. Kontakta dem om du har synpunkter eller klagomål på hanteringen av ditt skadeärende.

Säker Person

Har du tecknat någon/några av försäkringarna nedan och vill göra en skadeanmälan? Det enklaste sättet att göra det är direkt här på internet. Du kan också kontakta oss om du vill få en skadeanmälan hemskickad eller om du har frågor angående.

  • Olycksfallsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring Senior                                                
  • Olycksfallsförsäkring för medhjälpare
  • Kundolycksfallsförsäkring
  • Livförsäkring
  • Sjukförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Ersättarförsäkring
  • Barnförsäkring

Internet: Till skadeanmälan
Telefon: 0771-41 41 42
E-post: medlemsservice@lrf.se

Försäkringsgivare för Säker Person är Länsförsäkringar. Kontakta dem om du har synpunkter eller klagomål på hanteringen av ditt skadeärende.

Avvecklingsförsäkringarna AGS och TFA

Om du har synpunkter eller klagomål på AGS- eller TFA-försäkringarna, som är under avveckling, ska du kontakta Nils-Olof Ekholm på 08-787 50 15 eller nils-olof.ekholm@lrf.se. Om du inte är nöjd med vår hantering av klagomålet, kan du kontakta Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå eller din kommunala konsumentvägledare.