Baslivförsäkring

Har en nära anhörig gått bort? I LRF-medlemskapet ingår en baslivförsäkring i samarbete med Länsförsäkringar. Det enklaste sättet att göra en anmälan är direkt här på internet. Du kan också kontakta oss om du vill få en anmälan hemskickad eller om du har frågor.

Internet: Till skadeanmälan
Telefon: 010-184 40 00
E-post: medlemsservice@lrf.se

Försäkringsgivare för baslivförsäkringen är Länsförsäkringar. Kontakta dem om du har synpunkter eller klagomål på hanteringen av ditt skadeärende.

Krishantering

Har du drabbats av ett djurskyddsärende som omfattas av försäkringen och önskar få samtalsstöd? Kontakta Falck Healthcare på:

Falck Healthcare har öppet dygnet runt.

Säker Person

Har du tecknat någon/några av försäkringarna nedan och vill göra en skadeanmälan? Det enklaste sättet att göra det är direkt här på internet. Du kan också kontakta oss om du vill få en skadeanmälan hemskickad eller om du har frågor angående.

  • Olycksfallsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring Senior                                                
  • Olycksfallsförsäkring för medhjälpare
  • Kundolycksfallsförsäkring
  • Livförsäkring
  • Sjukförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Ersättarförsäkring
  • Barnförsäkring

Internet: Till skadeanmälan
Telefon: 010-184 40 00
E-post: medlemsservice@lrf.se

Försäkringsgivare för Säker Person är Länsförsäkringar. Kontakta dem om du har synpunkter eller klagomål på hanteringen av ditt skadeärende.

Avvecklingsförsäkringarna AGS och TFA

Om du har synpunkter eller klagomål på AGS- eller TFA-försäkringarna, som är under avveckling, ska du kontakta medlemsservice@lrf.se. Om du inte är nöjd med vår hantering av klagomålet, kan du kontakta Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå eller din kommunala konsumentvägledare.