Krishantering

Har du drabbats av ett djurskyddsärende som omfattas av försäkringen och önskar få samtalsstöd? Kontakta Falck Healthcare på:

Falck Healthcare har öppet dygnet runt.

Säker Person

Har du tecknat någon/några av försäkringarna nedan och vill göra en skadeanmälan? Du kan kontakta oss om du vill få en skadeanmälan hemskickad eller om du har frågor angående.

  • Olycksfallsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring Senior                                                
  • Olycksfallsförsäkring för medhjälpare
  • Kundolycksfallsförsäkring
  • Livförsäkring
  • Sjukförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Ersättarförsäkring
  • Barnförsäkring

Telefon: 010-184 40 00
E-post: medlemsservice@lrf.se

Försäkringsgivare för Säker Person är Länsförsäkringar. Kontakta dem om du har synpunkter eller klagomål på hanteringen av ditt skadeärende.

Baslivförsäkring upphör från 1 januari 2022 

Basliv är en försäkring som har gett medlemmens anhöriga ett begränsat efterlevandeskydd. Vid dödsfall gav den ett skattefritt engångsbelopp till de efterlevande (i första hand till make, registrerad partner eller sambo och i andra hand till barn, föräldrar eller syskon). Försäkringsbeloppet var 50 000 kronor. När du fyllde 66 år minskades beloppet till 10 000 kr. Försäkringsgivare har varit Länsförsäkringar.

Försäkringen upphör den 31 december 2021. Om du har en förfallodag för ditt medlemskap under 2022 gäller försäkringen fram till din förfallodag. Det betyder att LRF kommer kompenserar medlemmars efterlevande vid dödsfall, fram till dess att du ska förnya ditt medlemskap dvs. när du betalar din nästa faktura.

Läs mer om Basliv här.

Frågor riktas till Medlemsservice på 010-184 40 00 eller via basliv@lrf.se

Avvecklingsförsäkringarna AGS och TFA

Om du har synpunkter eller klagomål på AGS- eller TFA-försäkringarna, som är under avveckling, ska du kontakta medlemsservice@lrf.se. Om du inte är nöjd med vår hantering av klagomålet, kan du kontakta Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå eller din kommunala konsumentvägledare.