Sammanfattning

Försäkringen Basliv upphör som medlemsförmån den 31 december 2021. Samtidigt öppnar LRF upp tjänsten Juridisk vägledning även för personmedlemmar och presenterar nya rabatterade rådgivningserbjudande hos Ludvig & Co.

• Basliv är en försäkring som har gett medlemmens anhöriga ett begränsat efterlevandeskydd.

• Försäkringen har finansierats av återbäring från LRF Försäkring.

• LRF Försäkring upphörde 2020 och har inte längre någon verksamhet och
ger inte någon avkastning till LRF. Förutsättningarna för att finansiera Basliv har därmed upphört.

• Att finansiera Basliv via LRFs medlemsintäkter eller genom att ta medel från någon annan del av verksamheten vore inte förenligt med LRF:s kärnuppdrag och strategiska mål.

• För att framåt kunna skapa största möjliga medlemsnytta har LRFs riksförbundsstyrelse därför fattat beslut om att Baslivförsäkringen upphör.

Vad är Basliv?

Basliv är en försäkring som har gett medlemmens efterlevande ett engångsbelopp när medlemmen avlidit. Om medlemmen var 65 år eller yngre fick de efterlevande 50 000 kr. Om medlemmen var 66 år eller äldre var beloppet 10 000 kr. Basliv ingick som en förmån i medlemskapet och började att gälla när medlemmen varit medlem under fem år och om personen var under 70 år när hen blev medlem.

Varför tar LRF bort Basliv-försäkringen som medlemsförmån?
Du och alla som är medlemmar i LRF bidrar till att vi kan verka för att driva och påverka politiker, myndigheter, beslutsfattare och allmänheten i frågor som utvecklar och förbättrar möjligheterna för företagen i de gröna näringarna och för människor som lever och verkar på den svenska landsbygden. Tillsammans åstadkommer vi mer än var och en för sig. 

För att framåt kunna skapa största möjliga medlemsnytta har LRF:s Riksförbundsstyrelse fattat beslut om att den Baslivförsäkring som idag ingår i medlemskapet i LRF kommer att upphöra den 31 december 2021.

Försäkringen Basliv har finansierats av återbäring från LRF Försäkring. LRF Försäkring upphörde 2020 och har inte längre någon verksamhet och ger heller inte längre någon avkastning till LRF. Därför kommer LRF Försäkring inte fortsatt kunna finansiera försäkringen Basliv. Att finansiera Basliv via LRFs medlemsintäkter eller genom att ta medel från någon annan del av verksamheten vore inte förenligt med LRF:s kärnuppdrag och strategiska mål.

Hur kompenserar LRF medlemmarna när denna förmån tas bort?

När Basliv-försäkringen utgår erbjuds de allra flesta medlemmar, som idag omfattas av Basliv, att teckna en frivillig fortsättningsförsäkring hos Länsförsäkringar. De frivilliga försäkringar som erbjuds är bättre anpassade efter olika medlemmars behov. 

LRF tycker också att det är viktigt att inte göra förändringar under pågående medlemskap. Om du har en förfallodag för ditt medlemskap under 2022 gäller försäkringen fram till din förfallodag.

I medlemskapet ingår många delar. Några nyheter som lanseras under hösten är:

• Den kostnadsfria Juridiska vägledningen utökas till att även omfatta personmedlemmar från 1 oktober. Mer information hittar du här.

• Rabatterade tjänster inom affärsrådgivning och familjejuridik hos Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult) med tjänsterna framtidsfullmakt och hjälp med testamente. Mer information: Ludvig & Co.

Finns det inte en risk att många medlemmar slutar?

Vi hoppas att de allra flesta väljer att stanna kvar som medlemmar i LRF och att det LRF står för, erbjuder och levererar skapar värde för våra medlemmar. Det kommer alltid finnas några som väljer att lämna LRF när vi gör den här förändringen. Vi är tydliga med förändringen och varför vi gör den. Alla medlemmar som berörs kommer få information och de allra flesta ett frivilligt erbjudande från Länsförsäkringar om möjligheten att teckna en fortsättningsförsäkring eller annan typ av försäkring.

Vi har förstärkt bemanning för att möta medlemmars frågor och kommentarer och kommer att säkerställa att medlemmar får tydlig information och får sina frågor besvarade.

Varför får in de äldsta medlemmar, de över 84 år, möjlighet att teckna en fortsättningsförsäkring?

Medlemmar över 84 år erbjuds inte någon fortsättningsförsäkring då premien skulle blivit orimligt hög i förhållande till ersättningsbeloppet.

Hur informerar LRF om förändringen?

LRF skickar ut ett brev med information om att försäkringen Basliv upphör under vecka 38 till alla medlemmar som berörs. Vi har informerat via vår webb och nyhetsbrev samt har hög bemanning hos vår Medlemsservice som svarar på era frågor. Förtroendevalda får ytterligare information för att kunna svara på medlemmars frågor. 

Om medlemmar har frågor

Du kan vända dig till Medlemsservice för att få svar på dina frågor. Telefonnummer: 010-184 40 00 eller basliv@lrf.se 

Om medlemmar har frågor om försäkringar

Länsförsäkringar kommer att skicka mer information och ett försäkringserbjudande till alla medlemmar med post i början av november. Frågor om försäkringar hänvisar vi till Länsförsäkringar.