Sverige är bland de främsta länderna i världen på att bekämpa salmonella. Trots det blir ett antal gårdar spärrade för salmonella varje år. 

Eftersom smittämnet förekommer i miljön går det inte att utrota sjukdomen helt. Ökad globalisering och fler kontakttillfällen mellan besättningarna förhöjer också risken för att salmonella sprids.

Vilken gård som helst kan få in salmonellasmitta. Ett bra smittskydd kan minska risken för att salmonella förs in och sprids. Det är dock ingen garanti.

Med försäkringen Salmonellahjälpen får du hjälp och stöd av experter att hantera saneringsprocessen om din gård spärras. Målsättningen är att du så snabbt som möjligt ska bli fri från salmonella och kunna återgå till full produktion. Vi ser också till att du får den ersättning du har rätt till både från Jordbruksverket och från dina eventuella egna försäkringar.

Det här innehåller försäkringen Salmonellahjälpen:

  1. Egen rådgivare, upp till 100 timmar 
    Du får en egen rådgivare (en specialutbildad veterinär) som ger dig stöd och råd under saneringsprocessen. Rådgivaren kan till exempel hjälpa till med att informera om vad som händer vid en salmonellaspärr, bistå dig vid möten med Jordbruksverket och Länsstyrelsen, ge vägledning om tvätt och sanering samt ta fram en checklista över vad som måste göras.

  2. Hjälp med ersättningsansökan, upp till 30 timmar
    En ekonomiexpert hjälper dig att räkna ut produktionsbortfall och fylla i ersättningsansökan. Så får du snabbast möjligt den ersättning du har rätt till.

  3. Krishantering, upp till 30 samtalstillfällen
    Att få sin gård spärrad kan också vara psykiskt påfrestande. Salmonellahjälpen erbjuder därför också samtalsstöd med legitimerad psykolog eller psykoterapeut för dig, din familj och dina anställda. Något som varit efterfrågat av de som fått sin gård spärrad. Nyhet! Från och med 2016-05-25 kan krishanteringen även nyttjas när gården är under utredning, dvs i avvaktan på beslut från Jordbruksverket. 

I materialet runt Salmonellahjälpen ingår även en film och ett faktamaterial ”Salmonella smittar inte genom handslag - Sanningar och myter om salmonella.” Dessa är framtagna för att avliva myterna och öka kunskaperna om salmonella hos omgivningen.

Premie och värde

Premien är 2 800 kronor per år och produktionsinriktning för LRF-medlemmar, för övriga 5 600 kronor. Värdet för försäkringens tjänster kan uppgå till så mycket som 172 000 kronor! Försäkringen har ingen självrisk.

Vem kan teckna Salmonellahjälpen?

Försäkringen Salmonellahjälpen kan tecknas av dig som har mjölk- nötkötts- eller grisproduktion.

Undantag

Försäkringen har inga undantag. Gården får dock inte vara spärrad när försäkringen tecknas.

Försäkringsgivare är LRF Försäkring Skadeförsäkringsaktiebolag, organisationsnummer 516401-8383. Försäkringen erbjuds i samarbete med Växa Sverige, Gård och Djurhälsan, Skånesemin samt Lundens Djurhälsovård.