Genom att vara med i LRF är du med och påverkar viktiga frågor kring ditt företagande och får samtidigt ta del av fördelaktiga medlemsförmåner


Som medlem i LRF är du medlem i en av Sveriges största folkrörelser. Vi som lever och verkar på landsbygden är många och hjälps åt på olika sätt. LRF är ditt nätverk på orten.

Som medlem i LRF är du med och utvecklar de gröna näringarna genom att påverka och sprida kunskaper till politiker och opinionsbildare. Du får också tillgång till tidningar, verktyg och utbildning för att utveckla ditt företagande.