LRF Samköp får inga medlemsavgifter

Hela vår verksamhet och alla våra rabatter finansieras av våra samarbetspartners. Och vårt överskott går dessutom tillbaka till vår ägare LRF. Förra året blev det drygt fyra miljoner och om allt går som vi planerar ska den siffran öka rejält!

550 miljoner i rabatt

Genom våra avtal får Sveriges gröna näringsliv totalt över en halv miljard i rabatt i år. En halv miljard som istället kan användas för att utveckla och stärka företagen. Vi tar vårt uppdrag på allvar - att stärka Sveriges gröna näringsliv genom sänkta kostnader.

500 ambassadörer för svensk mat

I varje butik vi ordnar medlemskvällar hos får personalen lära sig hur viktigt det är att vi serverar och främjar svensk mat. Anställda hos K-rauta, Beijer, Ahlsell, Granngården och Ikea lär sig mycket om lantbrukets roll och köpkraft genom våra medlemskvällar.

10 %  av alla pickuper genom våra avtal

När vi förhandlar med våra leverantörer har vi den samlade styrkan av Sveriges gröna näringsliv i ryggen. Det gynnar såväl de största jättarna som de minsta enskilda företagen. Och leverantörerna vill självklart knyta till sig vår starka målgrupp. Alla vinner!

4 ton svenskt kött 

När vi tillsammans med våra leverantörer och LRFs lokala organisation bjuder in till medlemskvällar serveras inte vad som helst. Självklart ska det vara svensk mat från lokala leverantörer. Enligt våra beräkningar landar det i år på ca 4000 kg svenskt kött.

10 000 medlemmar på 100 medlemskvällar

Under 2016 ordnar vi 100 medlemskvällar runt om i landet. Tillsammans med våra leverantörer och LRFs förtroendevalda får vi träffa och prata med tusentals medlemmar. Vi lär oss om hur våra rabatter fungerar i praktiken och hur vi kan jobba för att bli ännu bättre.

Krav på svensk mat till 30 beslutsfattare 

I våra förhandlingar träffar vi varje år 30 beslutsfattare som får ta emot våra krav på ökad andel svensk mat på flyg, tåg och hotell. Med vår samlade köpstyrka får vi deras uppmärksamhet. I SJ:s bistro serveras nu svenska råvaror.