1 - 31 oktober får du dubbel rabatt på Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) hos OKQ8 när du betalar med Agrolkort som är kopplat till LRF Samköps avtal.

Det innebär:
1 kr i rabatt/liter på bemannade stationer (ord. rabatt: 50 öre/liter)
82 öre i rabatt/liter på obemannade stationer (ord rabatt: 41 öre/liter

Rabatten gäller på de 131 OKQ8-stationer där man kan tanka HVO100.

Skaffa Agrolkort