Bra täckning för mobilen finns inte överallt. Inomhus är förutsättningarna oftast ännu sämre. Med rätt utrustning kan 3G-täckning oftast bli bättre, men förutsättningarna styrs bland annat av topografin och det geografiska läget. Täckningen kan också variera mellan olika operatörer. För LRFs medlemmar har Ahlsell tillsammans med Televes tagit fram två paket som via en utomhusantenn tar emot 3G-signaler och förstärker dem så att det går att få bättre täckning även inomhus.

Två exempel på lösningar för förstärkning av 3G-signaler. Förutsättningarna på platsen avgör hur bra täckningen blir. Tjocklek på väggar samt antal våningsplan har inverkan och för bästa resultat behöver antalet inomhusantenner anpassas efter det.

1. Paketlösning för 3G med riktantenn för mottagning från 3G-mast och repeater för förstärkning av signalen. Kan täcka en yta på 800–1500 m2.
Produkter i paketet:
Antenn 3G Pro-1500, art.nr: 6000458
Repeater Marga-3, art.nr: 6000818
Kabel SMA-SMA 10 m, art.nr: 6000889

2. Utökad paketlösning för 3G  med riktantenn för mottagning från 3G- mast och repeater samt två inom­husantenner. Med två antenner kan man täcka fler våningar eller rum med tjocka väggar. Täcker: 800–1500 m2.
Produkter i paketet:
Antenn 3G Pro-1500, art.nr: 6000458
Repeater Marga-3, art.nr: 6000818
3 st Kabel SMA-SMA 10 m, art.nr: 6000889
2 st Kabel SMA-SMA 2 m, art.nr: 6000890
Kontaktövergång SMA-hane, art.nr: 6000333
Kontaktövergång N-hane, art.nr: 6000333
Splitter 2-vägs, art.nr: 6000709
2 st Antenn 3G/4G Pro-2000T, art.nr: 6000702