1. Rengör

Ta bort gamla tätningslister och skruva loss hörnbeslag. Tvätta sedan alla träytor med Utomhustvätt. Låt verka ca 15 minuter. Skölj noggrant med vatten. Vid soligt väder kan Utomhustvätt ”dunsta” till koncentrerad form vilket medför att medlet kan få en etsande effekt på glas. Var därför särskilt försiktig vid starkt solsken och skölj av ytan noga innan den hunnit torka.

  1. Skrapa, slipa och laga

Kontrollera om träet är ruttet och byt ut skadade delar. Ta bort all lös färg som flagar. Skrapa eller använd Färgborttagning. Har kittet börjat spricka bör du avlägsna allt kitt. Slipa av träytorna så att färgen fäster ordentligt. Runda av vassa kanter och borsta bort allt slipdamm.

  1. Grundmåla

När träet är helt torrt impregnerar du alla sugande ytor (skarvar och ändträ) med Grundolja. Torka bort oljan som inte sugs in inom 30 minuter. Måla sedan med grundfärg och låt torka.

Ta bort färg och rost från hörnbeslagen och grundmåla dem med rostskyddsfärg. Montera sedan tillbaka beslagen.

  1. Kitta och laga

Kitta bågarna med hjälp av en kittkniv eller kittspruta. Doppa kniven i vatten med diskmedel i så fastnar inte kittet på kniven. Passa på att laga mindre sprickor i träet med Fönsterkitt eller Målarfog.

  1. Måla

När kitt och lagningar har torkat ordentligt maskar du fönstret med maskeringstejp för fönstermålning. Lämna en glipa på ca 2 mm mot kittet så hindrar färgen att vatten kryper  ner bakom kittet. Måla alla ytor två gånger och låt färgen torka mellan strykningarna.  Måla fönstrets knutpunkter och de nedre delarna på båge och karm en extra gång. Fönstrets insida målas med lackfärg efter rengöring och lätt avslipning.