Elpris: Spotpriset för elen som vi köpt på den nordiska elbörsen Nord Pool,
där alla elbolag köper sin el.

Påslag LRF Samköp/Månadsavgift: Avgift som ska täcka kostnader för
elhandelsaffären: 1,4 öre/kWh och 15 kr/månad (exkl moms).

Avgift Svenska Kraftnät: Avgiften är obligatorisk och går till det statliga
verket som äger stamnätet för el. Pengarna används för att underhålla och utveckla nätet.

Avgift effektreserven: Obligatorisk mellan november och mars. Pengarna
används till att hålla reservkapacitet i beredskap för extremt kalla perioder.

Avgift Nord Pool: För att få handla på elbörsen betalar man en avgift.

Elcertifikat: Ett system för förnybar elproduktion. Alla elleverantörer
måste köpa elcertifikat i förhållande till sin försäljning.

Ursprungsgaranti: LRF Samköp köper bara in el från förnybara källor,
inte från kärnkraft eller fossila källor. Ursprungsgaranti köper man som ett
bevis på var elen kommer från.

Ingen rabatt: Många elleverantörer ger en hög och tidsbegränsad
rabatt i början som sedan omvandlas till ett högt standardpris. I värsta fall
med lång uppsägningstid dessutom. LRF Samköp jobbar inte med rabatter
på elavtalet, utan stället ett riktigt lågt pris hela tiden.

Läs mer om LRF Samköps ärligare elpris och jämför ditt eget elpris