Elpris: Spotpriset för elen som vi köpt på den nordiska elbörsen Nord Pool,
där alla elbolag köper sin el.

Påslag LRF Samköp/Månadsavgift: Avgift som ska täcka kostnader för
elhandelsaffären: 1,4 öre/kWh och 15 kr/månad (exkl moms).

Avgift Svenska Kraftnät: Avgiften är obligatorisk och går till det statliga
verket som äger stamnätet för el. Pengarna används för att underhålla och utveckla nätet.

Avgift effektreserven: Obligatorisk mellan november och mars. Pengarna
används till att hålla reservkapacitet i beredskap för extremt kalla perioder.

Avgift Nord Pool: För att få handla på elbörsen betalar man en avgift.

Elcertifikat: Ett system för förnybar elproduktion. Alla elleverantörer
måste köpa elcertifikat i förhållande till sin försäljning.

Ursprungsgaranti: LRF Samköp köper bara in el från förnybara källor,
inte från kärnkraft eller fossila källor. Ursprungsgaranti köper man som ett
bevis på var elen kommer från.

Ingen rabatt: Många elleverantörer ger en hög och tidsbegränsad
rabatt i början som sedan omvandlas till ett högt standardpris. I värsta fall
med lång uppsägningstid dessutom. LRF Samköp jobbar inte med rabatter
på elavtalet, utan stället ett riktigt lågt pris hela tiden.

Läs mer om LRF Samköps ärligare elpris