Gäller företag

 

Du måste vara inloggad för att kunna se rabatterna.
Logga in uppe i höger hörn på sidan.

 

Handla med rabatt

Kontakta en auktoriserad agent och visa ditt LRF medlemskort ”företagarmedlem”. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse).

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex sammanhängande månader och under denna tidsperiod användas i näringsverksamhet av Kunden för att ta del av rabatten. Rabatter gäller med reservationer för eventuell ändring.

Fyll i bonusansökan direkt

Obs! Eventuell bonusansökan ska skickas in senast tre månader efter leverans.

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Vanliga frågor och svar om att köpa bil med LRF-avtal

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB. Vi reserverar oss för eventuella fel.

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 010-184 40 00
E-post: medlemsservice@lrf.se