Avtalet är uppsagt men förhandlingar om ett nytt pågår.

Stäm av med din återförsäljare för mer info.

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 010-184 40 00
E-post: medlemsservice@lrf.se