Gäller person- och företagarmedlemmar

Som LRF-medlem har du möjlighet att köpa samtliga modeller i Fleet Edition/SE Edition-utförande, vilka är prisatta 12-18% lägre än samma bil med motsvarande utrustning. Dessutom får du en bonus på 2 500 kr i efterhand.

Avtalet omfattar inte nisch-modellerna SLS, SLR samt Maybach

 

Rabatt och bonus transportbilar

Citan 10 % rabatt, 6 250 kr bonus
Vito 12 % rabatt, 6 250 kr bonus
Sprinter 14 % rabatt, 6 250 kr bonus
Vario – kontakta återförsäljaren för offert    

Rabatt och bonus inklusive moms. Rabatt och bonus gäller inte på kampanj- demo- eller nettoprissatta bilar eller utrustningspaket.

 

Handla med rabatt och bonus

1. Kontakta en auktoriserad återförsäljare och visa ditt LRF-medlemskort och uppge avtal L1703005 för att få rabatt. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse.)

2. Ansök om bonus senast tre månader efter leverans. Skicka en kopia på köpeavtalet till:
LRF Medlemsservice
Att. Bilbonus
Köpmannagatan 2, 4 tr
652 26 Karlstad


Fyll i bonusansökan direktInom ca två veckor bekräftar LRF Samköp din bonusansökan. Bonuspengarna utbetalas tre till sex månader efter bekräftelse.

Obs! Bonusansökan ska skickas in senast tre månader efter leverans.

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Vanliga frågor och svar om att köpa bil med LRF-avtal

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB.

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 0771-18 08 11
E-post: medlemsservice@lrf.se