Gäller företagarmedlemmar

2020-02-18: Nytt uppdaterat avtal.

För bilar som beställs efter 2020-02-18 gäller nya uppdaterade villkor. Nu får du hela den förbättrade rabatten direkt vid köpet, ingen efterhandsbonus utgår längre. Se de nya rabatterna nedan.

OBS!
Bilar som beställdes innan 2019-12-31 omfattades av rabatt och bonus. Beställde du en Mercedes innan dess söker du som vanligt om bonus när du har fått bilen.
För bilar som beställdes m
ellan 2020-01-01 till 2020-02-17, utgår ingen rabatt eller ingen bonus.

 

 

Du måste vara inloggad för att kunna se rabatterna.
Logga in uppe i höger hörn på sidan.

 

Handla med rabatt

Kontakta en auktoriserad återförsäljare och visa ditt LRF-medlemskort. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse.)

Fyll i bonusansökan direkt

Obs! Bonusansökan ska skickas in senast tre månader efter leverans.

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Vanliga frågor och svar om att köpa bil med LRF-avtal

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB. Vi reserverar oss för eventuella fel.

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 010-184 40 00
E-post: medlemsservice@lrf.se