Gäller företagarmedlemmar

Vid köp av Mercedes får LRF-medlemmar 8 – 14 % rabatt på bilen samt en bonus som betalas ut i efterhand.

Rabatt personbilar: 8 %

 

Bonus personbilar

A-klass  7 500 kr
B-klass  7 500 kr
CLA  7 500 kr
GLA  7 500 kr
C-klass*  10 000 kr
GLK/GLC  10 000 kr
GLS  12 500 kr
GLE  12 500 kr
E-klass  12 500 kr
S-klass**   25 000 kr
V-klass    12 500kr

* Inklusive SLK & CLK. 
** Inklusive CL, avtalet omfattar inte nisch-modellerna SLS, SLR samt Maybach

OBS! Som LRF-medlem får du även möjlighet att köpa Mercedes-Benz kampanjbilar, FleetEdition/SE Edition. (Efterhandsbonus för dessa är 2500 kr inkl moms, ingen LRF-rabatt utgår). 

Rabatt och bonus transportbilar

Citan 10 % rabatt, 6 250 kr bonus
Vito 12 % rabatt, 6 250 kr bonus
Sprinter 14 % rabatt, 6 250 kr bonus
Vario – kontakta återförsäljaren för offert    

Rabatt och bonus inklusive moms. Rabatt gäller inte för utrustningspaket. Rabatt och bonus gäller inte på kampanj- demo- eller nettoprissatta bilar eller utrustningspaket.

 

Handla med rabatt och bonus

1. Kontakta en auktoriserad återförsäljare och visa ditt LRF-medlemskort och uppge avtal P1502003 för att få rabatt. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse.)

2. Ansök om bonus senast tre månader efter leverans. Skicka en kopia på köpeavtalet till:
LRF Medlemsservice
Att. Bilbonus
Köpmannagatan 2, 4 tr
652 26 Karlstad


Fyll i bonusansökan direktInom ca två veckor bekräftar LRF Samköp din bonusansökan. Bonuspengarna utbetalas tre till sex månader efter bekräftelse.

Obs! Bonusansökan ska skickas in senast tre månader efter leverans.

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Vanliga frågor och svar om att köpa bil med LRF-avtal

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB.

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 0771-18 08 11
E-post: medlemsservice@lrf.se