Gäller företag

2020-02-18: Nytt uppdaterat avtal.

För personbilar som beställs efter 2020-02-18 gäller nya uppdaterade villkor. Nu får du hela den förbättrade rabatten direkt vid köpet, ingen efterhandsbonus utgår längre. Se de nya rabatterna nedan. För transportbilar gäller fortfarande de gamla villkoren med en bonus på 2000kr som söks när bilen är levererad.

Rabatten gäller även extrautrustning och utrustningspaket från fabrik.

Bilar som beställdes innan 2019-12-31 omfattades av rabatt och bonus. Beställde du en Mercedes personbil innan dess söker du som vanligt om bonus när du har fått bilen.
För bilar som beställdes mellan 2020-01-01 till 2020-02-17, utgår ingen rabatt eller ingen bonus.

 

 

Du måste vara inloggad för att kunna se rabatterna.
Logga in uppe i höger hörn på sidan.

 

Handla med rabatt

Kontakta en auktoriserad agent och visa ditt LRF medlemskort ”företagsmedlem”. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse).

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex sammanhängande månader och under denna tidsperiod användas i näringsverksamhet av Kunden för att ta del av rabatten. Rabatter gäller med reservationer för eventuell ändring.

Fyll i bonusansökan direkt

Obs! Bonusansökan ska skickas in senast tre månader efter leverans.

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Vanliga frågor och svar om att köpa bil med LRF-avtal

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB. Vi reserverar oss för eventuella fel.

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 010-184 40 00
E-post: medlemsservice@lrf.se