Gäller person- och företagarmedlemmar

Som LRF-medlem får du:
7 % rabatt på bilen
10 % rabatt på tillbehör 

samt en bonus som utbetalas i efterhand. (se nedan)

 

Bonus personbilar      

Mitsubishi Lancer 3 200 kr 
Mitsubishi ASX 3 500 kr
Mitsubishi Outlander 5 200 kr
Mitsubishi Pajero 7 700 kr

Bilmodell transportbilar        

Mitsubishi L200 ClubCab 7 700 kr
Mitsubishi L200 DoubleCab 7 700 kr  

Rabatt och bonus inklusive moms.
Vissa lokala kampanjer kan vara undantagna från rabatt och bonus
 

Handla med rabatt och bonus

1. Kontakta en auktoriserad återförsäljare och visa ditt LRF-medlemskort och uppge avtal P1502003 för att få rabatt. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse.) 

2. Ansök om bonus senast tre månader efter leverans. Skicka en kopia på köpeavtalet till 
LRF Medlemsservice
Att. Bilbonus
Köpmannagatan 2, 4 tr
652 26 Karlstad

Eller fyll i en ansökan om bonus direktInom ca två veckor bekräftar LRF Samköp din bonusansökan. Bonuspengarna utbetalas tre till fyra månader efter bekräftelse.

Obs! Bonusansökan skickas in senast tre månader efter leverans.

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Vanliga frågor och svar om att köpa bil med LRF-avtal

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB.

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 0771-18 08 11
E-post: medlemsservice@lrf.se