Gäller alla medlemmar

Som LRF-medlem får du:
7 % rabatt på bilen
10 % rabatt på tillbehör 

samt en bonus som utbetalas i efterhand. (se nedan).

 1 maj-31 augusti kan vi erbjuda extra bra bonus på: 

Outlander PHEV, 7% rabatt, 11 000 kr i bonus (ord. bonus 5 200 kr)

Erbjudandet gäller bilar beställs inom kampanjperioden

Ordinarie bonus personbilar      

Eclipse Cross 4 000 kr 
ASX 3 500 kr
Outlander 5 200 kr

Ordinarie bonus transportbilar        

L200 ClubCab 7 700 kr
L200 DoubleCab 7 700 kr  

Bonus kampanjer      

Från och med 1 mars 2019 utgår en lägre bonus (men ingen rabatt) för bilar köpta på nationella kampanjer:
Eclipse Cross 1 250 kr 
ASX 1 250 kr
Outlander 2 500 kr
L200 2 500 kr

 OBS !  Bonus kampanjbilar måste köpas på LRF-avtalet för att gälla.
Storleken på bounsen kan komma att justeras för vissa kampanjer.

Bonus inklusive moms.
Vissa lokala kampanjer kan vara undantagna från rabatt och bonus
 

Handla med rabatt och bonus

Kontakta en auktoriserad återförsäljare och visa ditt LRF-medlemskort och uppge avtal P1502003 för att få rabatt. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse.) 

Fyll i bonusansökan direkt

Obs! Bonusansökan ska skickas in senast tre månader efter leverans.

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Vanliga frågor och svar om att köpa bil med LRF-avtal

 

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB. Vi reserverar oss för eventuella fel.

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 010-184 40 00
E-post: medlemsservice@lrf.se