Gäller person- och företagarmedlemmar

Som LRF-medlem får du:
7 % rabatt på bilen
10 % rabatt på tillbehör 

samt en bonus som utbetalas i efterhand. (se nedan).

 Kampanj: dubbel bonus transportbilar 1 maj - 31 augusti 

L200 ClubCab: 7% rabatt, dubbel bonus: 15 400 kr (2x7 700 kr)
L200 DoubleCab: 7% rabatt, dubbel bonus: 15 400 kr (2x7 700 kr)

Ordinarie bonus personbilar      

Eclipse Cross 4 000 kr 
ASX 3 500 kr
Outlander 5 200 kr

Ordinarie bonus transportbilar        

L200 ClubCab 7 700 kr
L200 DoubleCab 7 700 kr  

Bonus kampanjer      

Från och med 1 mars 2019 utgår en lägre bonus (men ingen rabatt) för bilar köpta på nationella kampanjer:
Eclipse Cross 1 250 kr 
ASX 1 250 kr
Outlander 2 500 kr
L200 2 500 kr

 OBS !  Bonus kampanjbilar måste köpas på LRF-avtalet för att gälla.
Storleken på bounsen kan komma att justeras för vissa kampanjer.

Från 1 september till 31 december 2018 var det dubbel bonus på: 
Outlander Laddhybrid (modellår 2019) 
Dubbel bonus: 10 400 kr (Ord. bonus: 5 200 kr)

Bonus inklusive moms.
Vissa lokala kampanjer kan vara undantagna från rabatt och bonus
 

Handla med rabatt och bonus

Kontakta en auktoriserad återförsäljare och visa ditt LRF-medlemskort och uppge avtal P1502003 för att få rabatt. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse.) 

 

 

Fyll i bonusansökan direkt

Obs! Bonusansökan ska skickas in senast tre månader efter leverans.

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Vanliga frågor och svar om att köpa bil med LRF-avtal

 

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB. Vi reserverar oss för eventuella fel.

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 010-184 40 00
E-post: medlemsservice@lrf.se