Gäller person- och företagarmedlemmar

Som LRF-medlem får du:
7 % rabatt på bilen
10 % rabatt på tillbehör 

samt en bonus som utbetalas i efterhand. (se nedan).


Från 1 maj till 31 augusti 2018 är det dubbel bonus på följande bilar:
Eclipse Cross Dubbel bonus: 8 000 kr (Ord. bonus: 4 000 kr) 
ASX Dubbel bonus: 7 000 kr (Ord. bonus: 3 500 kr)
Outlander Dubbel bonus: 10 400 kr (Ord. bonus: 5 200 kr)
L200 Dubbel bonus: 15 400 kr (Ord. bonus: 7 700 kr)
Gäller bara bilar årsmodell 2018.

 

Bonus personbilar      

Eclipse Cross 4 000 kr 
ASX 3 500 kr
Outlander 5 200 kr

Bonus transportbilar        

L200 ClubCab 7 700 kr
L200 DoubleCab 7 700 kr  

Rabatt och bonus inklusive moms.
Vissa lokala kampanjer kan vara undantagna från rabatt och bonus
 

Handla med rabatt och bonus

Kontakta en auktoriserad återförsäljare och visa ditt LRF-medlemskort och uppge avtal P1502003 för att få rabatt. (Eventuell inbytesbil omfattas inte av avtalet och ska därför betraktas som en separat affärsuppgörelse.) 

 

 

Fyll i bonusansökan direkt

Obs! Bonusansökan ska skickas in senast tre månader efter leverans.

Bilen ska registreras på medlemmen och köparen måste vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Vanliga frågor och svar om att köpa bil med LRF-avtal

 

Avtalet är tecknat av LRF Samköp AB. Vi reserverar oss för eventuella fel.

Kontakt

LRF Medlemsservice
Telefon: 0771-18 08 11
E-post: medlemsservice@lrf.se